Military Equipment Denmark A/S
Virkelyst 1-3
DK-4420 Regstrup

Tlf.
Fax

+45 5943 0300
+45 5943 0310

 

 

Vision, mission & værdier

Vision
Military Equipment Denmark A/S skal være kendt som en virksomhed, der leverer den rette løsning, til rette pris, i aftalt kvalitet og til rette tid og sted.

Mission
Military Equipment Denmark A/S leverer produkter baseret på kundernes ønsker og behov. Kundetilfredshed skal tilsikre et kontinuerligt positivt og godt samarbejde mellem kunden og Military Equipment Denmark A/S.

Værdier
Military Equipment Denmark A/S (MED) er en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder kompetente og engagerede medarbejdere. Vi sætter fokus på medarbejdernes trivsel, udvikling og uddannelse for bedst muligt at kunne betjene vores kunder og levere det aftalte produkt.
For at leve op til dette, har vi syv fokusområder:

Vi er til for kunden
Hos MED sætter vi kundens behov i centrum. Vi lytter til kunden og tilpasser løsningerne til kundens behov.

Vi værdsætter vores medarbejdere
For MED er det vigtigt, at vores medarbejdere føler sig værdsatte. Vi forsøger kontinuerligt at give den enkelte medarbejder præcis de kompetencer, der er brug for – fx gennem videreuddannelse. Vi sørger løbende for personlig feedback, så hver enkelt medarbejder får de bedste muligheder for at udvikle sig.

Vi støtter op om hinanden og værdsætter det interne sammenhold, hvorfor vi opmuntrer til fælles aktiviteter; det kan være alt fra museumsbesøg til fisketure.

Vi tager initiativ og ansvar
Vi ønsker en smidig og fleksibel organisation, der giver hver enkelt medarbejder mulighed for at udvise initiativ og tage ansvar. Vi har ikke faste arbejdstider, men stoler på, at medarbejderen tager ansvar for sig selv, sine arbejdskolleger og virksomheden.

Teamwork og gensidig tillid er nøgleord hos MED.

Med ærlighed når man længst
Vi lægger vægt på en tæt relation til vores kunder, og det er vigtigt for os, at kunderne altid er orienteret om status på igangværende sager. Tilsvarende er en åben og ærlig omgangstone medarbejdere imellem og mellem medarbejder og ledelse højt prioriteret.

Vi mener, at en aftale er en aftale
Aftaler indgås af to parter for at fastlægge og sætte rammerne for et samarbejde. Om aftalen omhandler et møde, et fremtidigt samarbejde, en pris, en levering eller andet, så overholder MED altid indgåede aftaler.

Vi erkender, at vi altid kan forbedre os
Verden er i konstant forandring. Derfor kan vi hos MED altid forbedre os, og vi tilstræber hele tiden at følge med udviklingen. Vi ønsker en åben struktur, som via input fra omgivelserne kontinuerligt tilpasser sig kundernes ønsker og behov.

Vi bruger vores ressourcer med fornuft
Såvel for kunderne som for MED er det vigtigt, at ressourcer anvendes med omtanke og fornuft. Det er vigtigt, at vi hele tiden har fokus på at optimere vores forretningsgange og at strukturere vores handlinger for at understøtte vores vision.