Military Equipment Denmark A/S
Virkelyst 1-3
DK-4420 Regstrup

Tlf.
Fax

+45 5943 0300
+45 5943 0310

 

 

Uddannelse & kurser

Høj sikkerhed og korrekt anvendelse af udstyr

Operatør- og brugeruddannelser, tekniske uddannelser, vedligeholdelsesuddannelser, sikkerhedskurser m.v. er vigtige i forhold til driften af skydebaner. MED tilbyder uddannelser inden for alle områder og aspekter i det at drive og anvende skydebaner. Uddannelserne og kurserne kan foregå lokalt, hos MED eller hos vores leverandør, hvis det er krævende og tunge teknikerkurser.

Hver enkelt seance sammensættes efter aftale, så kundens aktuelle behov opfyldes.

 

 

 

 

 

Kvalitet & miljø