Military Equipment Denmark A/S
Virkelyst 1-3
DK-4420 Regstrup

Tlf.
Fax

+45 5943 0300
+45 5943 0310

 

 

Projektstyring

Effektiv og dedikeret projektstyring
Et vellykket projekt stiller store krav til projektledelsen. For at sikre dig og din organisation en effektiv og omkostningsbevidst processtyring, tager vi i MED udgangspunkt i en projektledelsesmodel, der sikrer en effektiv ledelse og styring af projektsamarbejdet.

Vores projektsamarbejdsmodel er baseret på den internationalt anerkendte projektstyringsmetode PRINCE2® og dermed på mere end 20 års best practice inden for projektledelse.

Til et projekt tilknyttes en dedikeret projektleder, der er certificeret af foreningen Dansk Projektledelse efter den internationalt anerkendte certificeringsordning IPMA (International Project Management Association) og eksamineret i PRINCE2®.

Kvalitet & miljø

Sikring af fremdrift, resultater og kvalitet
Vores projektsamarbejdsmodel bygger på følgende styringsprincipper:

 • Fokus på projektets forretningsmæssige berettigelse (business case) gennem hele projektet.
   
 • Projektorganisering med klart definerede roller og ansvar.
   
 • Ledelse og styring baseres på specifikke aftaler mellem ledelsesniveauer i projektorganisationen.
   
 • Afvigelsesstyring anvendes som grundlag for delegering af styringsautoritet.
   
 • Projektet planlægges, overvåges og kontrolleres i overskuelige og styrbare ledelsesfaser.
   
 • Fokus på definition og leverance af produkter og i særdeleshed kvalitetskrav til disse.
   
 • Styringsindsatsen tilpasses altid det aktuelle projekts størrelse, kompleksitet, betydning og risici.
   
 • Læring opsamles og dokumenteres.

PRINCE2® er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerce i England og andre lande.