Military Equipment Denmark A/S
Virkelyst 1-3
DK-4420 Regstrup

Tlf.
Fax

+45 5943 0300
+45 5943 0310

 

 

MED Group

Udover de to handelsselskaber Braae Trading AB og M.E.D. Gitto ApS består MED Group af:


Military Equipment Denmark A/S

Military Equipment Denmark A/S (MED) leverer produkter og serviceydelser til kunder globalt indenfor både det offentlige og det civile forsvars- og sikkerhedsmarked. Vi producerer og sælger en række produkter – primært til skydebaner, vi varetager agenturer, og vi er distributør for en lang række leverandører og kan derfor levere stort set alt indenfor sikkerhedsudstyr og forsvarsmateriel. MED’s produktsalg spænder fra militært materiel til sikkerhed generelt. Desuden har MED udviklet og er specialister i miljørigtigt skydebanemateriel og i sikkerhedsmæssig korrekt opbygning af inden- og udendørs skydebaneanlæg og har dertil udviklet markedets mest miljørigtige oprensningsudstyr. Vi tilbyder desuden en del ydelser i form af uddannelse, professionel rådgivning, kvalificeret konsulentbistand, produktudvikling samt et særdeles fleksibelt servicekoncept med installation, vedligeholdelse, reparation og modernisering af skydebanemateriel og -anlæg.

MED’s hovedsæde og produktion ligger i Regstrup ved Holbæk på Vestsjælland.


M.E.D. Maskinfabrik A/S

M.E.D. Maskinfabrik A/S producerer komponenter til det civile marked og til forsvars-, medico- og offshore-industrien.

I slutningen af 2014 har M.E.D. Maskinfabrik A/S outsourcet produktionsfaciliteterne til det nystartede selskab LH Maskinfabrik ApS.

 

 


United Military Services A/S

United Military Services A/S (UMS) er et joint ventureselskab dannet mellem FWW Fahrzeugwerk GmbH, Dommerby Stål A/S og Military Equipment Denmark A/S. Selskabets parter har alle årelang erfaring i forsvarsindustrien med vedligeholdelse og reparation af en lang række køretøjer og udstyr inklusiv alle modeller af nye og gamle militære køretøjer samt tilhørende udstyr. UMS’ services inkluderer udover vedligeholdelse og reparation tillige produktudvikling og modifikationer, service på avancerede elektriske systemer, teknisk support, trænings- og uddannelsesprogrammer samt administration af bl.a. LRU (Line Replaceable Units).

Læs mere om
United Military Services A/S